Loading...
Loading...

Èsú wa jú wo mòn mòn ki wo Odára Baixar mp3 - Baixar vídeo

Share
Add
  • Published on Sep 1, 2014

  • Èsú wa jú wo mòn mòn ki wo Odára Èsú wa jú wo mòn mòn ki wo Odára Laróyé Èsú wa jú wo mòn mòn ki wo Odára Èsú awo. Exu a ju uô mã mã qui uô ódara Larôiê Exu a ju uô mã mã qui uô ódara Exu auô. Exu nos olha no culto e reconhece, sabendo que o culto é bom, Larôie Exu nos olha no culto e reconhece sabendo que o culto É bonito, vamos cultuar Exu. D' Ogun e Xangô Jorge's shared video file.
  • Èsú wa jú wo mòn mòn ki wo Odára tags

Comments